- Vaikų dienos centrai - http://dienoscentrai.kaltanenai.eu -

Projektas: Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras įgyvendina projektą „Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“

Įgyvendinamas projektas „Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“, projekto kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-005, finansuojamas 2009-2014 m. Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ ir Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis.

Šį Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą remia Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir gavėjų visuomenių.

Trišalė projekto „Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo sutartis Nr. 2014/4-9-37/D4-278 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo pasirašyta š. m. spalio 3 d. Sutartį pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Danguolė Juozapavičienė, Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Rasa Suraučienė ir Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktorius Kęstutis Lisauskas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2014 m. spalio 3 d. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2016 m. balandžio 30 d. Bendra projekto vertė – 824 531,55 Lt. Iš jų 742 078,39 Lt  EEE finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšos ir 82 453,16 Lt rajono savivaldybės disponuojamos lėšos.

Projekto tikslas – prisidėti prie rizikos grupės vaikų gerovės didinimo įgyvendinant efektyvias ir kvalifikuotas priemones Švenčionių rajono savivaldybėje. Projekto uždavinys – įkurti vaikų dienos centrus Adutiškyje ir Švenčionėliuose su stovykline baze Kaltanėnuose.

Projekto „Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numatyta plėsti vaikų dienos centrų veiklą, siekiama prisidėti prie rizikos grupės vaikų gerovės didinimo įgyvendinant efektyvias ir kvalifikuotas priemones Švenčionių r. savivaldybėje. Projekte išspręstas ir vaikų dienos centrų prieinamumo klausimas: kad būtų galima aprėpti kuo didesnę tikslinę grupę, steigiami du centrai atskirose teritorijose (Adutiškyje ir Švenčionėliuose) su stovykline baze Kaltanėnuose. Adutiškyje, kur vyrauja kaimiškosios vietovės, vaikai po dienos centro veiklų bus parvežami namo.

Projekto siekiai tiesiogiai atitinka Programos tikslą – padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę. O projekto pasiekimai ir rezultatai (50 vaikų, kuriems vaikų dienos centruose teikiamos socialinės paslaugos; 2 vaikų dienos centrai; 1 nauja vaikams ir jų šeimų nariams teikiama kompleksinė paslauga) Švenčionių r. sav. turės realiai išmatuojamą teigiamą poveikį jo įgyvendinimui. Daugiau informacijos apie projektą tel. (8 387) 44368 arba el. paštu kaltanenu.utc@gmail.com .