- Vaikų dienos centrai - http://dienoscentrai.kaltanenai.eu -

Visa ko pradžia…

     Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.
                                                                                                                         J. Marcinkevičius

 

Mūsų, projekto „Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ vykdytojų, š. m. lapkričio 26 d. susitikimo esmė – ieškoti būdų padėti vaikams bei kaip teigia poetas J. Marcinkevičius pridengti juos nuo skausmo, prievartos, melo… Džiugina tai, kad Švenčionių rajono savivaldybės Adutiškio ir Švenčionėlių seniūnijų seniūnai pritarė vaikų dienos centrų steigimui jų seniūnijose bei su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktoriumi pasirašė tarpžinybinio bendradarbiavimo sutartis. Šios sutartys – tai nėra atsitiktinumas, nes seniūnijų darbuotojai geriausiai pažįsta šeimas bei žino jose augančių vaikų problemas. Tik kartu ieškodami bei priimdami bendrus sprendimus galėsime padėti konkrečioms šeimoms, konkretiems vaikams. Į susirinkimą pakvietėme net tik Adutiškio bei Švenčionėlių vaikų dienos centrų koordinatores, bet ir būsimas šių vaikų dienos centrų socialines pedagoges, kurios darbą pradės nuo 2015 m. sausio 2 d. Laukia įdomus, bet nelengvas darbas. Jau sausio 5 d. duris vaikams atvers nauji vaikų dienos centrai Adutiškyje bei Švenčionėliuose. Tikimės, kad jaunų, iniciatyvių darbuotojų dėka vaikai, gyvenantys socialinės rizikos šeimose, dalyvaus kryptingose veiklose bent trumpam pamiršdami, kad namuose ne visada laukiami, kad jie čia gaus tai, ko jiems negali duoti tėvai.

Dėkojame Švenčionių rajono savivaldybės  švietimo pagalbos tarnybai už šiltą priėmimą ir suteiktas patalpas.

 

                                                                                                                                                      2014-12-05