- Vaikų dienos centrai - http://dienoscentrai.kaltanenai.eu -

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vaikų dienos centru ,,Liepsnelė“

Atsiliepdami į kvietimą apsilankyti Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre (toliau – Centre), š. m. gegužės 12 d. čia viešėjo Vilniaus arkivyskupijos ,,Carito“ Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vaikų dienos centro (toliau – Parapijos VDC) ,,Liepsnelė“ lankytojai kartu su savo vadovėmis bei Švenčionių Visų Šventųjų parapijos klebonu kun. Medardu Čeponiu. Atvykę vaikai ne tik susipažino su Centru, jo aplinka, veiklomis, bet ir aplankė Kaltanėnų dvaro parką, dalyvavo ten organizuotame orientaciniame žaidime ,,Surask paslėptą laišką“, paplaukiojo baidarėmis Žeimenos upe ir Žeimenų (Nepirių) ežeru bei buvo pavaišinti turistiniais pietumis. Be to, šio susitikimo metu buvo pasirašyta dvišalė (Centro ir Parapijos VDC) tarpusavio bendradarbiavimo sutartis, kurioje numatytas tolimesnis šių įstaigų bendravimo kelias – bendrų įvairių tipų renginių organizavimas, informacijos apie bendrus projektus skelbimas ir pan.