- Vaikų dienos centrai - http://dienoscentrai.kaltanenai.eu -

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre įvyko projekto ,,Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ uždarymo renginys

Š. m. gruodžio 16 d. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre (toliau – Centre) įvyko projekto „Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ uždarymo renginys, kurio metu apžvelgti nuveikti darbai, įvardinti pasiekimai bei projekto įgyvendinimo kelyje pasitaikę rūpesčiai, problemos – trumpiau tariant, pasidalinta įgyta patirtimi. Nuo tos dienos, kai 2014 m. spalio 3 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo pasirašyta trišalė sutartis dėl šio projekto finansavimo, prabėgo šiek tiek daugiau nei dveji metai (projektą buvo numatyta užbaigti 2016 m. balandžio 30 d., tačiau, atsižvelgus į susiklosčiusias nenumatytas aplinkybes, projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki š. m. gruodžio 31 d.), todėl renginio metu tikrai buvo verta prisiminti jau įgyvendinto projekto, siekusio, kad Švenčionių rajono vaikai augtų pilnavertiškai, aktualumą.

Į šį projekto viešinimo renginį atvyko nemaža dalis kviestų svečių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su įgyvendintu projektu: CPVA Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovė Jūratė Sabaitė, CPVA Tarptautinės paramos finansų skyriaus finansininkė Salvinija Obeliūnienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė, Švenčionėlių bendruomenės pirmininkė Dovilė Žižienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovai: Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Teresa Sansevičienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Ana Aidietienė, Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Modesta Semėnienė, kitų Švenčionių rajono savivaldybės įstaigų vadovai bei socialiniai partneriai: Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Elena Kadzevičienė, VSAT Ignalinos rinktinės Švenčionių užkardos vadas majoras Algirdas Andrulionis, Sirvėtos regioninio parko direktorė Romualda Baranauskienė, Adutiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai einantis direktoriaus pareigas Algirdas Uziala, Kaltanėnų seniūnijos seniūnas Tomas Rokickis, projekto rangos darbų vadovas, UAB ,,RTS Baltic“ direktorius Aleksandr Necvetnyj. Renginio pradžioje pasisakęs projekto vykdytojo – Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro – direktorius Kęstutis Lisauskas pasveikino susirinkusiuosius pasidžiaugdamas, kad šį gana sudėtingą projektą visgi pavyko sėkmingai įgyvendinti, kartu nepamiršdamas įvardinti ne tik viso Centro kolektyvo darnaus darbo indėlio svarbą, bet ir akcentuodamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos palaikymą bei įvairių rajono įstaigų, su kuriomis buvo sudarytos tarpžinybinio bendradarbiavimo sutartys, suteiktą pagalbą. Po to renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su išsamia projekto įgyvendinimo apžvalga, kurią pateikė geriausiai situaciją žinanti projekto vadovė, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktoriaus pavaduotoja Irena Turčinskienė. Ji išvardino ir aptarė svarbiausius prabėgusių dvejų metų pasiekimus bei atliktus darbus: 2015 m. pradžioje įsteigti Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centrai (toliau – VDC) su stovykline baze Kaltanėnuose, išspręstas vaikų, lankančių Adutiškio VDC iš kaimiškų vietovių, pavėžėjimo į namus klausimas, organizuotos net šešios skirtingos tematikos stovyklos vaikams, įsigyti kompiuteriai, buitinė technika, baldai, turizmo ir sporto inventorius bei įvairios pramogų ir laisvalaikio priemonės, o š. m. rudenį pagaliau sėkmingai užbaigti ir suplanuoti rangos darbai.

Susipažinę su projekto įgyvendinimo metu atliktais darbais bei renginių, organizuotų Adutiškio ir Švenčionėlių VDC dalyviams, įvairove, pasisakydami įvairių įstaigų atstovai džiaugėsi Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktoriaus K. Lisausko iniciatyvumu bei viso Centro kolektyvo atsakingu darbu besirūpinant ne tik socialinės rizikos vaikų gerove bei ateitimi, bet ir neišsenkančia energija bei kūrybiškumu organizuojant kitas turiningas šio Centro veiklas. Atvykę svečiai išsakė daug gražių minčių bei prasmingų palinkėjimų bei pamalonino abiejų vaikų dienos centrų dalyvius, o taip pat ir Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro kolektyvą, įteikdami atvežtas dovanas.

Pasibaigus oficialiajai renginio daliai, Centro direktorius K. Lisauskas pakvietė svečius ne tik pasižvalgyti po projekto įgyvendinimo metu renovuotas Centro patalpas: keturis kambarius, skirtus šeimos įgalinimo paslaugų teikimui, bei Centro aplinkoje įrengtomis laisvalaikio bei aktyvaus poilsio zonomis, bet ir pakvietė užsukti į Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centrus bei susipažinti su abiejų centrų lankytojais. Apie vaikams organizuojamas įvairias turiningas veiklas noriai papasakojo čia dirbančios soc. pedagogės: Ina Tomaševskienė ir Asta Galatiltienė. Apsilankymo metu abiejų vaikų dienos centrų dalyviams buvo įteiktos saldžios dovanėlės – Advento kalendoriai, kuriuos jiems atsiuntė Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Be to, vaikai svečiams taip pat įteikė savo rankomis sukurtas dovanėles.

Apibendrinant įvykusį renginį, svarbu akcentuoti, kad įgyvendintas projektas „Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“ suteikė progą ne tik pasidžiaugti laimėjimais, kuriančiais mūsų krašto vaikų gerovę, bet ir priminė svarbų Švenčionių rajono savivaldybės įsipareigojimą – užtikrinti vaikų dienos centrų veiklų tęstinumą ir ateityje.