PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS ,,BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

2019-10-17

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Pabradės vaikų globos namais, Švenčionių socialinių paslaugų centru, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centru pradėjo įgyvendinti projektą ,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“, kurio paraiška buvo pateikta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.1.1-CPVA-V-427 priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.
Projektas prisidės prie Pertvarkos veiksmų plano (Perėjimo nuo institucinės globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83) nuostatų įgyvendinimo. Projekto metu planuojama įkurti naujus bendruomeninius vaikų globos namus (toliau – BVGN) bei plėsti vaikų dienos centrų (toliau –VDC) tinklą Švenčionių rajone.
2019 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0004 sutartis. Bendra projekto vertė – 198.756,16 Eur, projektui įgyvendinti skiriama iki 198.756,16 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto tikslas – Švenčionių rajone sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.
Uždavinys – Gerinti šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą.
Projekto metu planuojama įgyvendinti šias veiklas:
1. BVGN plėtra Švenčionių rajone
Siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių socialinių paslaugų, planuojamas pastatyti naujas vieno aukšto karkasinis 120 kv. m ploto namas, Švenčionių r. sav., Švenčionėliuose, Bažnyčios g. 34. Šis namas bus statomas ant Savivaldybei priklausančio žemės sklypo, kurio dydis – 11 a., kadastrinis Nr. – 44/2314327, unikalus žemės sk. Nr. 4400-5146-2327. Name bus 4 kambariai, svetainė, 2 sanitariniai mazgai ir terasa. Šiame name galės gyventi 8 vaikai, likę be tėvų globos. Taip pat projekto lėšomis numatoma įsigyti BVGN veiklai būtinus baldus ir įrangą.
Pastatytame name gyvenantiems vaikams bus sukurta šeimai artima aplinka, taip pat suteikta galimybė pėsčiomis ir (ar) visuomeniniu transportu pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Namas bus pritaikytas asmenų, turinčių negalią, reikmėms.
2. VDC plėtra Švenčionių rajone
Planuojama įsteigti 2 naujus vaikų dienos centrus (toliau -VDC): Prienų ir Milkuškų kaimuose bei praplėsti vieną esamą Adutiškių VDC – Adutiškio miestelyje. Šios veiklos įgyvendinimo metu bus sutvarkyta Milkuškų VDC aplinka, atliktas Adutiškio VDC patalpų remontas, įsigyti Prienų, Milkuškų ir Adutiškio VDC baldai ir įranga.
Projekto partneriai buvo atrinkti pagal savivaldybės parengtą ir patvirtintą projekto partnerių (VDC) atrankos tvarkos aprašą. Atrenkant partnerius buvo atsižvelgta į planuojamas panaudoti patalpas bei esamą socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymą, kadangi šiuo metu esanti socialinių paslaugų infrastruktūra Švenčionių rajone nepakankama ir netolygiai išvystyta, trūksta socialinių ir bendruomeninių kompleksinių paslaugų.
Švenčionėlių socialinių paslaugų centras teiks socialinės globos paslaugas, Pabradės vaikų globos namai, Švenčionių socialinių paslaugų centras, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras teiks socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams.
Projekto pradžia: 2019-09-23.
Projekto pabaiga: 2021-10-30.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Print This Post